WAVE Finance


WAVE Finance

WAVE Finance adviseert bedrijven en instellingen op financieel gebied in de brede zin van het woord. We richten ons op duurzame energievragen, -projecten en/of -bedrijven.

Wat we doen
  • We adviseren bedrijven op het gebied van financieringen en financiële structrering. Zowel voor risicodragend vermogen als vreemd vermogen.
  • We structureren financieringen om tot een optimale samenstelling te komen.
  • We arrangeren risicodragend en vreemd vermogen.
  • We investeren risicodragend kapitaal in projecten en ondernemingen.
  • We herstructureren bestaande projecten en ondernemingen.

Onafhankelijk

WAVE Finance opereert altijd als onafhankelijke partij. Zowel bij adviezen, als verstrekkingen en deelnames zijn wij niet gebonden aan een andere partij. Wij hanteren een open relatie met onze opdrachtgevers, die gericht is op de lange termijn.

Partners

De partners van WAVE Finance hebben zeer ruime ervaring op het gebied van financieringen, financiële structurering en verzekeringen. We beschikken over een uitgebreid netwerk binnen de internationale financiële markten. Hierdoor kunnen wij u passende oplossingen bieden voor elke financieringsvraag op energiegebied.

WAVE Finance

De financiële structuur van een duurzaam energieproject is cruciaal voor het succes van het project. Wij ondersteunen onze klanten om tot optimale financieringsconstructies te komen voor de korte en middellange termijn. We analyseren het businessplan, de waardering, de financiële onderbouwing en de presentaties. Daarnaast ondersteunen wij ze inhoudelijk bij hun presentatie aan investeerders.

Arrangeren

Zo arrangeren we risicodragend en vreemd vermogen voor projecten en bedrijven. Onze focus ligt hierbij altijd op de duurzaamheid van de (energie)projecten en bedrijven. Wij beschikken over een uitgebreid internationaal netwerk binnen deze sector. Als partner doorlopen we graag samen met u als klant het financieringstraject.

Investeren

Ook investeren we in projecten en bedrijven binnen de duurzame energiesector, met als doel om energieverduurzaming te realiseren. Hiervoor kan het noodzakelijk zijn een project of bedrijf een financieel steuntje in de rug te geven. Door (start)kapitaal te regelen bijvoorbeeld. Of door te participeren in het project of het bedrijf.

Herstructureren

Het herstructureren van projecten of bedrijven is een belangrijk onderdeel van de activiteiten van WAVE Finance. Projecten of bedrijven die niet renderen, of niet aan de gestelde financiële eisen voldoen, screenen wij actief. Ook maken we herberekeningen en operationele herpositioneringen. We bekijken zo de operationele en financiële situatie van uw project of bedrijf opnieuw. Dit kan leiden tot een herfinanciering onder verbeterde operationele voorwaarden.

WAVE Energy Divisies
Onze klanten over WAVE Energy

Met hun brede visie en kennis op het gebied van duurzame energie heeft WAVE Development ons concrete oplossingen geboden. Ze hebben een project gestructureerd en zijn capabel om financiering aan te trekken.