WAVE Energy

Sustainable Solutions

Wij verduurzamen energie

Lees verder

WAVE Energy Holding BV richt zich op verduurzaming
van energiegebruik en opwekking

We werken vanuit één voorwaarde: het moet duurzaam zijn voor mens, natuur en milieu.
Onze werkwijze steunt op drie pijlers:


WAVE Finance

Adviseert bedrijven en instellingen op financieel gebied in de brede zin van het woord. We richten ons op duurzame energievragen, -projecten en/of -bedrijven.

Lees verder over WAVE Finance

Verduurzaming van energie. Dat is onze missie.

Door energie op verantwoorde wijze op te wekken. Hoe we dit doen?
Lees verder

Energieopwekking

WAVE Development initieert en ontwikkelt duurzame energieprojecten voor derden en voor eigen risico. Dit doen we op basis van diverse technieken, binnen verschillende netwerken.

Lees verder over energieopwekking

Energiefinanciering

WAVE Finance adviseert bedrijven en instellingen op financieel gebied in de brede zin van het woord. We richten ons op duurzame energievragen, -projecten en/of -bedrijven.

Lees verder over energiefinanciering

Energieproducten

WAVE Products initieert of begeleidt ondernemingen en uitvinders die vernieuwende producten en technieken met een duurzaam karakter naar de markt willen brengen.

Lees verder over energieproducten

Contact met WAVE Energy

Hebt u een vraag of wilt u meer informatie? Belt of mailt u ons dan gerust.

Telefoon: 085 782 00 59     E-mail: info@WaveEnergy.nl